- Advertisement -
Home Câu chuyện đầu tư CEO lên tiếng về tin dự án Sonasea Vân Đồn bị thu hồi...

CEO lên tiếng về tin dự án Sonasea Vân Đồn bị thu hồi chủ trương đầu tư


CEO lên tiếng về tin dự án Sonasea Vân Đồn bị thu hồi chủ trương đầu tư

Trước động thái của tỉnh Quảng Ninh về việc thu hồi chủ trương dự án Sonasea Vân Đồn hơn 78 ha, CTCP Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO) vừa có văn bản giải trình với cổ đông.

Theo CEO Group, dự án khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – phân khu 1 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn (CEO Vân Đồn) – công ty con của CEO Group làm chủ đầu tư và dự án khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – phân khu 2 là hai dự án độc lập trong tổng thể quy hoạch khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City.
Phối cảnh dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City. Ảnh: CEO Group.

Việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3937/QĐ-UBND theo Quyết định số 3303/QĐUBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh là thủ tục của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện lại thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – phân khu 2 đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và ranh giới phát triển dự án.

Do đó, việc thực hiện lại thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – phân khu 2 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các công việc và bất kỳ quyền, lợi ích hợp pháp nào của các khách hàng/đối tác đang có giao dịch liên quan đến các sản phẩm tại dự án khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – phân khu 1 phù hợp với các quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn và quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 10/11, UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – Phân khu 2 do công ty con của CEO Group làm chủ đầu tư.

Về nguyên nhân thu hồi chủ trương đầu tư dự án trên, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết dự án được chấp thuận chủ trương trên cơ sở Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 19/08/2009 và Quy hoạch phân khu Khu đô thị Cái Rồng được UBND tỉnh phê duyệt ngày 19/10/2012.

Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 17/02/2020 và điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Cái Rồng được UBND tỉnh phê duyệt ngày 24/09/2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, lập, điều chỉnh hoặc thu hồi các quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt trước đây để bảo đảm tuân thủ, phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được phê duyệt.

Kết quả qua rà soát, đối chiếu chủ trương đầu tư của dự án với điều chỉnh quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì diện tích sử dụng đất, quy mô, ranh giới thực hiện dự án không còn phù hợp. Do vậy, cần thiết phải thực hiện thu hồi, hủy bỏ để thực hiện lại thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

Thế Mạnh

FILIFacebook Comments Box

- Advertisement -
- Advertisement -
Must Read
- Advertisement -
Tin liên quan
- Advertisement -
Facebook Comments Box