- Advertisement -
Home Câu chuyện đầu tư Chủ tịch Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu chia các dự án chậm...

Chủ tịch Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu chia các dự án chậm tiến độ thành từng nhóm để tháo gỡ


Chủ tịch Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu chia các dự án chậm tiến độ thành từng nhóm để tháo gỡ

Bà Rịa – Vũng Tàu có 82 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch đang trong quá trình thực hiện nhưng gặp nhiều vướng mắc. Do đó, Chủ tịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các sở ngành, địa phương phải chia các dự án ra thành từng nhóm để có hướng xử lý, hỗ trợ chủ đầu tư.

Theo Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tính đến ngày 31/1, trên địa bàn có 133 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch (gồm 117 dự án đầu tư trong nước và 16 dự án đầu tư nước ngoài), với tổng vốn đầu tư 57.207 tỷ đồng và gần 9 tỷ USD.

Trong 133 dự án nêu trên, có 51 dự án đang hoạt động hoặc hoạt động một phần (42 dự án đầu tư trong nước và 9 dự án đầu tư nước ngoài) với tổng vốn đầu tư 17.152 tỷ đồng và hơn 4,4 tỷ USD, diện tích hơn 789 ha; 36 dự án đang xây dựng (33 dự án đầu tư trong nước và 3 dự án đầu tư nước ngoài) với tổng vốn đầu tư 18.685 tỷ đồng và 350 triệu USD, diện tích 606 ha; 46 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư (4 dự án đầu tư nước ngoài và 42 dự án đầu tư trong nước) với tổng vốn đầu tư gần 4,2 tỷ USD và 21.370 tỷ đồng, diện tích 1.570 ha.
Một dự án đầu tư vào du lịch ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang gặp vướng mắc về pháp lý.

Từ năm 2014 đến nay, Bà Rịa-Vũng Tàu đã chấm dứt hoạt động 34 dự án; chấm dứt hiệu lực pháp lý chủ trương đầu tư của 49 dự án du lịch và giãn tiến độ cho 37 dự án với diện tích 715 ha. Qua rà soát, hiện có 20 dự án đầu tư ngoài rừng trên địa bản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chậm triển khai và 29 dự án đã hết thời gian giãn tiến độ, điều chỉnh tiến độ. Các dự án đầu tư du lịch trong rừng đều chưa triển khai xây dựng do vướng mắc các quy định Luật Lâm nghiệp, gồm 31 dự án trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu và 38 dự án trong rừng phòng hộ.

Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận định, các dự án có những vướng mắc về thủ tục đất đai, đầu tư. Ngoài ra, còn là vướng về thủ tục hành chính, sự trao đổi giữa các cơ quan, công tác phối hợp giải quyết giữa các đơn vị, địa phương.

Do đó, để thống nhất phương án xử lý các dự án chậm triển khai, Sở Kế hoạch Đầu tư kiến nghị, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao Sở Tài nguyên Môi trường tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý các dự án còn vướng mắc do có phần diện tích đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý.

Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với các ngành có liên quan rà soát, theo dõi việc sử dụng đất của dự án để báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử lý theo quy định pháp luật về đất đai. Đồng thời, rà soát báo cáo UBND tỉnh trường phương án xử lý đối với các khu đất có nguồn gốc đất nhà nước quản lý sau khi chấm dứt hoạt động dự án.

Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Cục Thuế tỉnh rà soát tình hình triển khai dự án đã được cấp quyết định chủ trương, cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng chưa thực hiện thủ tục đất đai, các khó khăn, vướng mắc tồn đọng của dự án trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử lý theo quy định.

UBND các địa phương nơi có dự án đầu tư tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện dự án trên địa bàn; có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với từng dự án đảm bảo đầy đủ tính pháp lý từng dự án, các khó khăn, vướng mắc tồn đọng của dự án trong quá trình triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch, phương án, trách nhiệm xử lý để đôn đốc, thúc đẩy giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết; rà soát, xử lý các quy hoạch của các khu đất sau khi đã chấm dứt hoạt động dự án.
Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu các sở ngành cần chia các dự án du lịch chậm trễ ra thành từng nhóm để tháo gỡ.

Theo ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cần chia các dự án du lịch chậm trễ ra thành từng nhóm để tháo gỡ. Với nhóm các dự án đang hoạt động và đang hoạt động một phần cần phân nêu rõ, báo cáo vì sao dự án mới chỉ hoạt động một phần, vướng ở đâu để có hướng xử lý, hỗ trợ. Phân tích, làm rõ tình trạng khó khăn của 36 dự án đang xây dựng nhằm có giải pháp hỗ trợ chủ đầu tư sớm hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động.

Ông Thọ cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm đến nhóm đang thực hiện các thủ tục đầu tư. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tổ chức hai tuần họp một dự án để nghe báo cáo tiến độ, gỡ vướng. Ngoài ra, nhóm đã thu hồi chủ trương đầu tư hiện nay triển khai tiếp theo ra sao, vướng ở đâu để kịp tháo gỡ. Trong số các dự án cần chú trọng đến nhóm các dự án trọng điểm của tỉnh; nhóm dự án thuê môi trường rừng. Từng dự án có bảng thống kê riêng để theo dõi, giải quyết.

Ngoài ra, ông Thọ cũng yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư xem xét lại vấn đề ký quỹ dự án và thời gian gia hạn dự án để hỗ trợ doanh nghiệp. Ông cũng đề nghị các sở ngành khi kiểm tra dự án cần có sự thống nhất, tránh chồng chéo, “hành” doanh nghiệp khi liên tiếp tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra.

Duy Quang

Tiền phongFacebook Comments Box

- Advertisement -
- Advertisement -
Must Read
- Advertisement -
Tin liên quan
- Advertisement -
Facebook Comments Box