- Advertisement -
Home Trái phiếu ĐHĐCĐ Hải Phát: Thực hiện bỏ phiếu điện tử, đặt mục tiêu...

ĐHĐCĐ Hải Phát: Thực hiện bỏ phiếu điện tử, đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất từ 370 tỷ đồng


Dịch vụ

ĐHĐCĐ Hải Phát: Thực hiện bỏ phiếu điện tử, đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất từ 370 tỷ đồng

Ngày 25-26/06/2021, CTCP Đầu tư Hải Phát (HOSE: HPX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 qua hình thức bỏ phiếu điện tử. Bằng hình thức này, HPX đã thông qua cổ đông kế hoạch năm nay với doanh thu hợp nhất từ 1,500-1,600 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ khoảng 1,000-1,500 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất từ 370-390 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ từ 370 tỷ đồng.

Tiên phong áp dụng hình thức bỏ phiếu điện tử được cổ đông hưởng ứng cao

Thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Đầu tư Hải Phát đã hợp tác và phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử để đảm bảo quyền biểu quyết của cổ đông về các vấn đề trọng yếu của doanh nghiệp mà không bị hạn chế về địa lý và thời gian. Qua đó, HPX đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và nhận được sự đồng thuận cao từ các cổ đông.

Đây là hình thức mới được các công ty áp dụng trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 nhưng được cổ đông nhiệt tình hưởng ứng để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Tại Đại hội đồng cổ đông 2021 của Đầu tư Hải Phát, tỷ lệ cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử đạt 99.06%. Việc bỏ phiếu điện tử ngoài việc đảm bảo quyền lợi của cổ đông về việc được thông qua các vấn đề trọng yếu của doanh nghiệp như kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược…. của công ty thì cổ đông vẫn có thể thực hiện gửi những thắc mắc/ý kiến (nếu có) tới Hội đồng quản trị thông qua việc gửi email tới công ty và công ty tiến hành phản hồi cho từng cổ đông.

Trước Đại hội đồng cổ đông 05 ngày, để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, Công ty thực hiện gửi tin nhắn đến điện thoại đăng ký của các cổ đông để nhắc thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông.

Đẩy mạnh triển khai nhiều dự án trong năm

Theo báo cáo kế hoạch năm 2021, Hải Phát sẽ hoàn thành chuẩn bị đầu tư, đủ điều kiện khởi công dự án HP Galaxy Cao Bằng (4.35 ha, tổng mức đầu tư 880 tỷ đồng), khởi công dự án The Seahara Mũi Né – Bình Thuận (5 ha, tổng mức đầu tư 656 tỷ đồng). Đồng thời hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư dư án Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang (2.1 ha), hoàn thành công tác thi công dự án The Seahara Phú Yên (1.4 ha). Các dự án này sẽ đóng góp lớn cho công ty cả về doanh số, doanh thu và lợi nhuận, tạo tiền đề để thị trường đón nhận các dự án mới được mở bán mới.


Hải Phát đẩy mạnh triển khai các dự án trong năm 2021.

Đối với các dự án quy mô lớn, Hải Phát sẽ đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng theo phân kỳ đầu tư các dự án như: Dự án Khu ĐTM Mai Pha – Lạng Sơn (91.73 ha, tổng mức đầu tư 3,381 tỷ đồng), dự án Khu ĐTM An Bình 1&2 tại Cần Thơ (222.7 ha, tổng mức đầu tư 9,141 tỷ đồng), dự án Vinh Mỹ tại Huế (39.58 ha, tổng mức đầu tư 656 tỷ đồng).


Các dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng của HPX tọa lạc tại vị trí đắc địa, được phát triển trên đất có chức năng ở và mang tính sở hữu lâu dài.

Song song đó, Hải Phát tiếp tục tìm kiếm và tham gia đấu giá các dự án có thể triển khai và mang lại doanh thu trong ngắn hạn năm 2021-2022 tại các địa phương như Lào Cai, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang…

Về kế hoạch chia cổ tức năm 2020, HĐQT trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, tương đương gần 397 tỷ đồng.

Đại hội cũng thông qua các nội dung quan trọng khác tại các Tờ trình như: Sửa đổi bổ sung ngành nghề ĐKKD năm 2021, sửa đổi Công ty điều lệ 2021, sửa đổi bổ sung quy chế quản trị 2021… Các nội dung xin ý kiến phê duyệt của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông 2021 của công ty đều được 100% cổ đông tham dự bỏ phiếu điện tử tán thành.

Nhìn nhận tích cực về triển vọng phát triển năm 2021, Ban Lãnh đạo Hải Phát cho rằng, thị trường nửa cuối năm 2021 sẽ sớm ổn định và tăng trưởng trở lại, nhất là khi hoạt động tiêm phòng Vắc-xin đang được triển khai trên diện rộng sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

FILIFacebook Comments Box

- Advertisement -
- Advertisement -
Must Read
- Advertisement -
Tin liên quan
- Advertisement -
Facebook Comments Box