- Advertisement -
Home Cổ Phiếu Doanh nghiệp bất động sản kiến nghị hỗ trợ cơ chế, không...

Doanh nghiệp bất động sản kiến nghị hỗ trợ cơ chế, không cần hỗ trợ tiền


Doanh nghiệp bất động sản kiến nghị hỗ trợ cơ chế, không cần hỗ trợ tiền

HoREA thay mặt các doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM đề nghị hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp bất động sản vượt đại dịch Covid-19 theo hình thức “không phải bằng tiền mà bằng cơ chế”.Doanh nghiệp bất động sản chỉ mong được hỗ trợ bằng cơ chế, không cần hỗ trợ tiền. Ảnh: Đình Sơn

Cụ thể, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề nghị Sở Kế hoạch – Đầu tư sớm trình UBND TP ban hành Văn bản hướng dẫn trình tự thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở trên địa bàn TP theo 4 bước thủ tục hành chính.

Bước 1: Sở Kế hoạch – Đầu tư thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án nhà ở thương mại có quyền sử dụng đất, theo quy định của luật Đầu tư 2020 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP (có ghi tên nhà đầu tư).

Bước 2: Sở Quy hoạch – Kiến trúc hoặc UBND TP.Thủ Đức, các quận, huyện thực hiện thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng dự án nhà ở thương mại đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư.

Bước 3: Sở Tài nguyên – Môi trường thực hiện thủ tục giao thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, theo quy định của luật Đất đai 2013.

Bước 4: Sở Xây dựng thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng. Đồng thời Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Tài chính thực hiện song song thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, tiền sử dụng đất và thông báo để chủ đầu tư thực hiện.

Ngoài ra, HoREA kiến nghị Sở Quy hoạch – Kiến trúc sớm trình UBND TP.HCM ban hành quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý để tách thành dự án độc lập theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình.


HoREA cũng kiến nghị Chính phủ sớm tháo gỡ ách tắc về việc nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại đã có quyền sử dụng đất là đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, nhưng không được công nhận là chủ đầu tư. Hiện nay, theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 30/2021/NĐ-CP thì tất cả các dự án nhà ở thương mại mà nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất là đất nông nghiệp (100% đất nông nghiệp) hoặc đất phi nông nghiệp không phải là đất ở (100% đất phi nông nghiệp không phải là đất ở) nhưng không được công nhận là chủ đầu tư, mặc dù nhà đầu tư đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất các thửa đất này đúng quy định của luật Đất đai 2013 và luật Đầu tư 2020. Điều này đã gây khó khăn, ách tắc rất nhiều cho doanh nghiệp.

Đình Sơn

Thanh niênFacebook Comments Box

- Advertisement -
- Advertisement -
Must Read
- Advertisement -
Tin liên quan
- Advertisement -
Facebook Comments Box