- Advertisement -
Home Niêm Yết Hà Nội dự kiến cần 437.000 tỉ đồng để xây nhà ở

Hà Nội dự kiến cần 437.000 tỉ đồng để xây nhà ở


Hà Nội dự kiến cần 437.000 tỉ đồng để xây nhà ở

Theo kế hoạch mới được phê duyệt của UBND TP.Hà Nội, giai đoạn 2021 – 2025 Hà Nội sẽ cần 437.000 tỉ đồng để xây khoảng 44 triệu m2 nhà ở trên địa bàn.

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, tỷ lệ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội dạng chung cư là 90% và 10% là nhà ở riêng lẻ. Tỷ lệ diện tích sàn nhà ở để cho thuê trong các dự án xây dựng nhà ở xã hội phải đạt tối thiểu 30% tổng diện tích sàn của dự án.Hà Nội dự kiến cần 437.000 tỉ đồng để xây nhà ở - ảnh 1

TP.Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch xây dựng 44 triệu m2 nhà ở, tổng nguồn vốn dự kiến là 437.000 tỉ đồng. Lê Quân

TP.Hà Nội cũng xác định cụ thể diện tích sàn nhà ở của các phân khúc hàng năm giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố. Cụ thể, năm 2021 phát triển tổng cộng hơn 5,2 triệu m2 sàn nhà ở. Trong đó, có 88.000 m2 sàn nhà ở xã hội, 106.000 m2 sàn nhà tái định cư, 573.000 m2 sàn nhà ở thương mại và khoảng 4,5 triệu m2 nhà ở riêng lẻ.

Trong năm 2022, phát triển hơn 8,4 triệu m2 sàn nhà ở, trong đó 241.000 m2 sàn nhà ở xã hội, 152.000 m2 sàn nhà ở tái định cư, hơn 3,5 triệu m2 sàn nhà ở thương mại và khoảng 4,5 triệu m2 sàn nhà ở riêng lẻ.

Năm 2023, phát triển khoảng 9,5 triệu m2 sàn nhà ở, trong đó 192.000 m2 sàn nhà ở xã hội 88.000 m2 sàn nhà ở tái định cư, hơn 4,7 triệu m2 sàn nhà ở thương mại và khoảng 4,5 triệu m2 sàn nhà ở riêng lẻ.

Năm 2024, phát triển hơn 9,6 triệu m2 sàn nhà ở, trong đó có 239.000 m2 sàn nhà ở xã hội, 92.000 m2 sàn nhà ở tái định cư, hơn 4,8 triệu m2 sàn nhà ở thương mại và khoảng 4,5 triệu m2 sàn nhà ở riêng lẻ.

Năm 2025, phát triển hơn 11,1 triệu m2 sàn nhà ở, trong đó có 409.000 m2 sàn nhà ở xã hội, 122.000 m2 sàn nhà ở tái định cư, gần 6 triệu m2 sàn nhà ở thương mại và khoảng 4,5 triệu m2 sàn nhà ở riêng lẻ.

UBND TP.Hà Nội đặt chỉ tiêu tổng diện tích sàn nhà ở phát triển giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 44 triệu m2; diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố đạt 29,5m2 sàn/người. Dự kiến nhu cầu vốn là khoảng 437.000 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách là khoảng hơn 5.800 tỉ đồng xây dựng nhà ở tái định cư, phát triển nhà ở xã hội và phục vụ công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Bên cạnh đó, nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách thành phố có khoảng hơn 550 tỉ đồng và chi phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn ngân sách thành phố khoảng 1,3 tỉ đồng.

UBND TP.Hà Nội cũng huy động nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện đầu tư, xây dựng nhà ở thương mại, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, nhà ở tái định cư…

Lê Quân

Thanh niênFacebook Comments Box

- Advertisement -
- Advertisement -
Must Read
- Advertisement -
Tin liên quan
- Advertisement -
Facebook Comments Box