- Advertisement -
Home Chính sách Hải Dương dừng nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch của...

Hải Dương dừng nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch của FLC


Hải Dương dừng nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch của FLC

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương có thông báo dừng tiếp nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng và nghiên cứu đề xuất đầu tư của CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC) trên địa bàn tỉnh, theo Báo Hải Dương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng quy định.

Trước đó, tại phiên họp ngày 10/11, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã báo cáo và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấp thuận chủ trương dừng việc tiếp nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch đối với các đồ án quy hoạch xây dựng của Tập đoàn FLC trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương liên quan có trách nhiệm bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để tổ chức lập quy hoạch xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Trường hợp các địa phương có nhu cầu kêu gọi tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, hướng dẫn của Sở Tài chính và các quy định khác liên quan. Chấp thuận chủ trương dừng cho phép Tập đoàn FLC nghiên cứu đề xuất đầu tư vào tỉnh.

Trong năm 2020, 2021, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương về việc Tập đoàn FLC tài trợ kinh phí lập 5 đồ án quy hoạch, gồm quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí Hồ Bến Tắm tại xã Bắc An, xã Hoàng Hoa Thám và phường Bến Tắm (Chí Linh); quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí cồn Vĩnh Trụ tại xã Đồng Lạc (Chí Linh); quy hoạch xây dựng điều chỉnh khu đô thị mới Bắc cầu Hàn, thuộc huyện Nam Sách và thành phố Hải Dương; quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao, vui chơi giải trí ven sông Thái Bình (thành phố Hải Dương) và quy hoạch chi tiết xây dựng tổ hợp công trình Trung tâm Văn hóa, dịch vụ, thương mại, khách sạn và nhà phố tại khu vực trung tâm thành phố Hải Dương.

Tại thông báo số 33-TB-TU, ngày 15/12/2020 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chấp thuận chủ trương lựa chọn đơn vị tư vấn, ký kết hợp đồng thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng kinh phí tổ chức của các tổ chức, cá nhân, trong đó có các đồ án quy hoạch xây dựng do Tập đoàn FLC đề xuất tài trợ kinh phí.

Thu Minh

FILIFacebook Comments Box

- Advertisement -
- Advertisement -
Must Read
- Advertisement -
Tin liên quan
- Advertisement -
Facebook Comments Box