- Advertisement -
Home Chính sách Kiến nghị Quốc hội đầu tư công 12 dự án cao tốc...

Kiến nghị Quốc hội đầu tư công 12 dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021-2025


Kiến nghị Quốc hội đầu tư công 12 dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021-2025

Chính phủ kiến nghị Quốc hội quyết định đầu tư toàn bộ 12 dự án thành phần đường cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 bằng hình thức đầu tư công.

Chính phủ vừa trình Quốc hội báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.


Chính phủ kiến nghị Quốc hội chấp thuận đầu tư cả 12 dự án cao tốc Bắc – Nam theo hình thức đầu tư công. Ngọc Thắng

Theo đó, Chính phủ kiến nghị Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2021 – 2025 từ Hà Tĩnh (Bãi Vọt) đến Quảng Trị (Cam Lộ), từ Quảng Ngãi đến Nha Trang (Khánh Hòa), từ Cần Thơ đến Cà Mau dài khoảng 729 km, chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập và triển khai theo hình thức đầu tư công.

Dự án có nhu cầu sử dụng đất khoảng 5.481 ha, trong đó đất trồng lúa 2 vụ khoảng 1.532 ha, rừng phòng hộ khoảng 110 ha, rừng sản xuất khoảng 1.436ha. Giải phóng mặt bằng tất cả các dự án thành phần theo quy mô 6 làn xe, các dự án thành phần trên đoạn Cần Thơ – Cà Mau theo quy mô 4 làn xe như quy hoạch đã được phê duyệt.

Tổng mức đầu tư của dự án là 146.990 tỉ đồng, gồm: giai đoạn 2021 – 2025 bố trí khoảng 139.640 tỉ đồng, trong đó, có 47.169 tỉ đồng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025, phần còn thiếu khoảng 92.471 tỉ đồng cân đối từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 7.350 tỉ đồng.

Trong giai đoạn đầu, 12 dự án thành phần đầu tư theo quy mô 4 làn xe (bề rộng nền đường 17 m), tốc độ thiết kế 80 – 120 km/giờ.

Chính phủ đặt mục tiêu chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2021, cơ bản hoàn thành năm 2025.

Chính phủ đề xuất Quốc hội giao Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với từng dự án thành phần trong các bước tiếp theo. UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua sẽ tổ chức thực hiện.

Đáng chú ý, trước đó trong tờ trình Chính phủ, Bộ GTVT đề xuất đầu tư 8 dự án theo hình thức đầu tư công và 4 dự án PPP.

Mai Hà

Thanh niênFacebook Comments Box

- Advertisement -
- Advertisement -
Must Read
- Advertisement -
Tin liên quan
- Advertisement -
Facebook Comments Box