- Advertisement -
Home Câu chuyện đầu tư Quốc hội chuẩn bị giám sát một số dự án quan trọng...

Quốc hội chuẩn bị giám sát một số dự án quan trọng quốc gia


Quốc hội chuẩn bị giám sát một số dự án quan trọng quốc gia

Kế hoạch chi tiết và các đề cương báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp thứ 25 diễn ra vào ngày 18/8.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, mục đích giám sát nhằm kịp thời xử lý hoặc đề xuất phương án xử lý những tồn tại, hạn chế

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Lê Quang Mạnh – Phó Trưởng đoàn thường trực Đoàn giám sát cho biết, mục đích giám sát nhằm đánh giá toàn diện, khách quan kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, ban hành văn bản, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia.

Kịp thời xử lý hoặc đề xuất phương án xử lý những tồn tại, hạn chế; rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội trong các trường hợp tương tự; các cơ chế, chính sách, giải pháp đặc thù triển khai các dự án quan trọng quốc gia, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án.

Đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật trong thời gian tới và trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có) để hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025.

Căn cứ các văn bản hiện hành của Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành, nội dung giám sát tập trung vào: Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chính sách quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia (dự án Sân bay Long Thành; các dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2017 – 2020 và 2021 – 2025; dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội; dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1; dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1).

Đối tượng giám sát là: Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Trên cơ sở Kế hoạch chi tiết, Đề cương báo cáo được xây dựng căn cứ đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thuộc đối tượng giám sát và cơ quan liên quan, bao gồm 20 đề cương, trong đó có: Đề cương báo cáo kết quả giám sát; Đề cương báo cáo của Chính phủ; Đề cương báo cáo của các bộ, địa phương, cơ quan liên quan.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Đoàn giám sát tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện Kế hoạch, Đề cương báo cáo, hồ sơ giám sát.

Trong đó, cần tập trung rà soát, xác định rõ phạm vi, mục tiêu trọng tâm, trọng điểm của chuyên đề giám sát. Nội dung và phạm vi giám sát rộng, nhiều nội dung chuyên sâu, vì vậy, cần tiếp tục xem xét rà soát, bảo đảm tiếp cận theo các nhóm vấn đề lớn, nghiên cứu kỹ để sử dụng kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và kết quả giám sát của các cơ quan của Quốc hội trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 và các nghị quyết về chủ trương đầu tư của một số dự án trọng điểm quốc gia.

Về lựa chọn đối tượng giám sát, tổ chức giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu, cần bố trí lực lượng làm việc phù hợp, không hình thức, bảo đảm hiệu quả và ảnh hưởng ít nhất đến hoạt động của các bộ, ngành, địa phương; huy động HĐND các địa phương phối hợp với Đoàn ĐBQH thực hiện giám sát tại địa phương.

Hàn Đông

FILIFacebook Comments Box

- Advertisement -
- Advertisement -
Must Read
- Advertisement -
Tin liên quan
- Advertisement -
Facebook Comments Box