- Advertisement -
Home Niêm Yết Thành lập tổ công tác xây dựng thí điểm tách giải phóng...

Thành lập tổ công tác xây dựng thí điểm tách giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư


Thành lập tổ công tác xây dựng thí điểm tách giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư (Tổ công tác).


Giải phóng mặt bằng đang là điểm nghẽn trong vấn đề đầu tư thực hiện các dự án

Theo quyết định của Thủ tướng, Tổ trưởng Tổ công tác sẽ là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng các tổ phó gồm thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Các thành viên Tổ công tác sẽ gồm thứ trưởng các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Thông tin và Truyền thông cùng lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Đồng Nai.

Quyết định cũng đề cập việc mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tham gia Tổ công tác.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc xây dựng Đề án thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư; chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, rà soát, tổng hợp các căn cứ, luận cứ, làm rõ sự cần thiết, đánh giá tác động chính sách; kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư…

Tổ công tác có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ tham gia và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Tổ công tác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao; mời lãnh đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương liên quan, các tổ chức, chuyên gia để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác và các quyền hạn khác khi được Thủ tướng Chính phủ giao hoặc ủy quyền.

Tổ công tác làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; các Thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về thực hiện phần việc được Tổ trưởng Tổ công tác phân công.

Trước đó tại phiên thảo luận của Quốc hội về đánh giá kết quả phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và những giải pháp cho 6 tháng cuối năm, một số đại biểu Quốc hội đã nhấn mạnh các dự án đầu tư hiện nay bị chậm tiến độ phần nhiều do công tác giải phóng mặt bằng.

Đại biểu kiến nghị Chính phủ tách riêng hợp phần giải phóng mặt bằng thành một dự án khác, qua đó tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý hiệu quả vấn đề để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, tạo dựng hạ tầng tốt cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Nhật Quang

FILIFacebook Comments Box

- Advertisement -
- Advertisement -
Must Read
- Advertisement -
Tin liên quan
- Advertisement -
Facebook Comments Box