- Advertisement -
Home Chính sách TP.HCM dành bao nhiêu đất để xây nhà ở thương mại trong...

TP.HCM dành bao nhiêu đất để xây nhà ở thương mại trong năm 2022?


TP.HCM dành bao nhiêu đất để xây nhà ở thương mại trong năm 2022?

Để đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình dân đầu người tối thiểu 21,2m2/người vào cuối năm 2022, TP.HCM dự kiến sử dụng khoảng 194,6ha đất xây nhà ở thương mại và 52,1ha đất xây nhà ở xã hội.


TP.HCM dự kiến dành 194,6ha đất để phát triển nhà ở thương mại trong năm 2022.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2021, 2022.

Kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2021 – 2025 nhằm cụ thể hoá các định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở của Chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2016 – 2025 được phê duyệt.

Từ nay đến năm 2025, TP.HCM tiếp tục thực hiện việc di dời nhà ở trên và ven kênh rạch; xây dựng mới và thay thế chung cư bị hư hỏng, xuống cấp; nâng cấp các khu dân cư hiện hữu góp phần chỉnh trang và phát triển đô thị. 

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM phấn đấu phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), bao gồm nhà lưu trú công nhân và ký túc xá sinh viên, và nhà ở thương mại giá thấp để giải quyết nhu cầu về nhà ở cho công nhân lao động đang sinh sống ở các khu nhà trọ, những người đang sống trên và ven kênh rạch hoặc các khu nhà ở chưa đảm bảo điều kiện về sinh hoạt.

Giai đoạn 2021 – 2025, TP.HCM đặt chỉ tiêu sử dụng khoảng 800,9ha đất để xây dựng nhà ở thương mại trong dự án và 173,5ha đất để xây dựng NƠXH. Nhu cầu vốn lần lượt cho hai loại hình nhà ở nói trên là 239.748 tỷ đồng và 37.693 tỷ đồng.

Năm 2021, TP.HCM đưa ra chỉ tiêu diện tích nhà ở riêng lẻ do các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng tăng thêm khoảng 3 triệu m2 sàn xây dựng. Nhà ở trong các dự án tăng thêm khoảng 1,1 triệu m2 sàn xây dựng và NƠXH tăng thêm khoảng 15.680m2 sàn xây dựng.

Trong năm 2021, Thành phố dành 160,2ha đất để kêu gọi đầu tư phát triển nhà ở thương mại mới và 34,7ha đất kêu gọi xây dựng NƠXH.

Đến hết năm 2022, TP.HCM đặt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình dân đầu người của thành phố đạt tối thiểu 21,2m2/người.

Trong năm 2022, TP.HCM dự kiến tăng thêm 1,8 triệu m2 sàn xây dựng đối với loại hình nhà ở trong các dự án. Trong khi đó, diện tích sàn xây dựng của NƠXH dự kiến tăng thêm 46.307m2.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, UBND TP.HCM dự kiến sử dụng khoảng 194,6ha đất để xây dựng nhà ở thương mại trong dự án và 52,1ha đất để xây dựng NƠXH. Nhu cầu vốn lần lượt là 28.425 tỷ đồng và 698 tỷ đồng. 

Anh Phương

VietnamnetFacebook Comments Box

- Advertisement -
- Advertisement -
Must Read
- Advertisement -
Tin liên quan
- Advertisement -
Facebook Comments Box